مقاله عنوان فارسی: واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر (عنوان عربی: استقصاء التفصیل المنسوب إلی المیرزا القمی عن حجیه الظواهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: واکاوی تفصیل منسوب به میرزای قمی در خصوص حجیت ظواهر (عنوان عربی: استقصاء التفصیل المنسوب إلی المیرزا القمی عن حجیه الظواهر)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ظواهر
مقاله ظواهر کتاب و سنت
مقاله حجیت ظواهر
مقاله تفصیل در حجیت ظواهر (کلیدواژه عربی: الظواهر
مقاله ظواهر الکتاب و السنه
مقاله حجیه الظواهر
مقاله التفصیل فی حجیه الظواهر)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخلعی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: گلباغی ماسوله سیدعلی جبار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نوشته های اصولی نگارش یافته در یک سده اخیر، به هنگام بحث از ظواهر کتاب و سنت، به طور شایع، این تفصیل را به میرزای قمی (ره) نسبت می دهند که او، ظواهر کتاب و سنت را در خصوص مقصودین به افهام، حجت می داند و نسبت به غیرمقصودین، به عدم حجیت، باورمند است. اینکه آیا واقعا میرزای قمی (ره) از چنین تفصیلی سخن رانده است و اینکه او اندیشه خویش را درباره ظواهر کتاب و سنت، در چه سطحی بیان داشته است و دیگران، به چه قرائت هایی، سخن او را بازگو کرده اند و این قرائت ها تا چه اندازه با واقعیت سخن و اندیشه میرزای قمی (ره) در خصوص حجیت ظواهر، همانند می باشد، پرسش هایی است که پاسخ به آن ها، ساختار مقاله حاضر را به سامان می آورد. از این رو، نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به منظور واقعیت سنجی نسبت مذکور و کشف مطابق با واقع بودن قرائت های موجود از سخن میرزای قمی (ره) درباره حجیت ظواهر، بر این اهتمام دارد تا با روی نهادن به کتاب قوانین الاصول میرزای قمی (ره) اندیشه او را در خصوص حجیت ظواهر کتاب و سنت بیان دارد و آن گاه، در پی تبیین و نقد و بررسی قرائت های موجود از سخن میرزای قمی (ره) درباره حجیت ظواهر، نشان دهد که تفصیل منسوب به او از واقعیت حظی دارا نیست و تنها حاصل قرائتی است که برخی از علمای اصول، بر پایه پندار خویش از سخن میرزای قمی (ره) درباره حجیت ظواهر کتاب و سنت ساخته اند.