مقاله عنوان فارسی: واکاوی اوضاع قهستان در قرن های سوم و چهارم هجری (عنوان عربی: دراسه أحوال و أوضاع (قهستان) فی القرن الثالث و الرابع الهجری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۳۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: واکاوی اوضاع قهستان در قرن های سوم و چهارم هجری (عنوان عربی: دراسه أحوال و أوضاع (قهستان) فی القرن الثالث و الرابع الهجری)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قهستان
مقاله طاهریان
مقاله صفاریان
مقاله سامانیان
مقاله غزنویان
مقاله سیمجوریان
مقاله گروه های فرهنگی اجتماعی (کلیدواژه عربی: قهستان
مقاله الطاهریون
مقاله الصفاریون
مقاله السامانیون
مقاله الغزنویون
مقاله السیمجوریون
مقاله الفئات الثقافیه – الاجتماعیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: کجباف علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
قهستان در جغرافیای تاریخی ایران هویتی مشخص در پیوند با خراسان بزرگ دارد. این منطقه طی قرن های سوم و چهارم هجری هم زمان با به قدرت رسیدن حکومت های متقارن، نظیر طاهریان، صفاریان، سامانیان و غزنویان اهمیت فراوانی داشت و بین این حکومت ها یکی پس از دیگری دست به دست می شد. از ویژگی هایی که باعث جذابیت قهستان برای نهضت های ضد خلافت عباسی شده بود، وجود موقعیت های جغرافیایی خاص (بین سیستان و خراسان) و گروه های اجتماعی (عیاران، مطوعه و…) و گروه های مذهبی مختلف (مسلمانان، یهودیان، مسیحیان و…) در این منطقه بود. هدف از این مقاله، بررسی جغرافیای تاریخی قهستان و وضعیت سیاسی – اجتماعی و مذهبی آن، هم زمان با حکومت های متقارن است که با روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای بررسی شده است.