مقاله عنوان فارسی: واکاوی انتقادی رابطه «تشریع و احکام حکومتی» در نظریه «منطقه الفراغ» (عنوان عربی: دراسه نقدیه لموضوع «التشریع والأحکام الحکومیه» فی نظریه «منطقه الفراغ») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در حکومت اسلامی از صفحه ۳۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: واکاوی انتقادی رابطه «تشریع و احکام حکومتی» در نظریه «منطقه الفراغ» (عنوان عربی: دراسه نقدیه لموضوع «التشریع والأحکام الحکومیه» فی نظریه «منطقه الفراغ»)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: منطقه الفراغ
مقاله حکم حکومتی
مقاله احکام ثابت
مقاله احکام متغیر
مقاله مالانص فیه (کلیدواژه عربی: منطقهالفراغ
مقاله الحکم الحکومی
مقاله الأحکام الثابته
مقاله الأحکام المتغیره
مقاله ما لانص فیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمیان ذبیح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
شهید سیدمحمد باقر صدر، نظریه مشهور «منطقه الفراغ» را ناظر به احکام حکومتی به عنوان تبلور اختیارات ولی امر تعریف کرده است. در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی مد نظر قرار گرفته است. در اینجا این مساله مورد بحث است که آیا احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده اند و آیا ایشان در این نظریه چنین اندیشه ای را اراده کرده است؟ به تعبیر دیگر، آیا می توان این نظریه را تقریری از نظریه تصویب دانست؟ در این نوشتار، به این مساله پاسخ منفی داده شده است و مقصود شهید صدر، تبیین اختیارات خاص ولی امر در حوزه امور غیر الزامی در شرع است که مفهوم منطقه الفراغ معطوف به آن است. از این رو، این نظریه نمی تواند به منزله عبور از اندیشه اسلامی فراگیر احکام الهی نسبت به همه امور، تلقی شود. اما این نقد اصولی نیز بر این نظریه مطرح شده است که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی را نمی توان محدود به احکام غیر الزامی شرع دانست، بلکه حاکم اسلامی می تواند در چارچوب و ضابطه خاصی به صدور احکام حکومتی فراتر از این قلمرو نیز بپردازد.