مقاله عنوان فارسی: هویت طرق داوری درباب حقیقت وحی و خصوصیات آن (عنوان عربی: أسالیب الحکم علی حقیقه الوحی وخصوصیّاته) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: هویت طرق داوری درباب حقیقت وحی و خصوصیات آن (عنوان عربی: أسالیب الحکم علی حقیقه الوحی وخصوصیّاته)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اصالت حس
مقاله اصالت عقل
مقاله مدل
مقاله سرشت وحی
مقاله داوری (کلیدواژه عربی: أصاله الحس
مقاله أصاله العقل
مقاله النموذج
مقاله طبیعه الوحی
مقاله أصدار الأحکام علی …)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی ابراهیم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
پذیرش نظریه لوح سفید و «اصاله الحس» (به معنایی اعم از حس ظاهری و باطنی) در حوزه آگاهی های تصوری، و قبول «اصاله العقل» در محدوده آگاهی های تصدیقی به عنوان دو مبنای مورد پذیرش حکیمان مسلمان مستلزم ظهور دو مشکل درمورد پدیدارهای نایابی چون تجارب وحیانی است.
مشکل اول، مساله بیان ناپذیری است؛ و مشکل دوم، تشخیص روش قابل اعتماد در داوری، نسبت به سرشت و آثار این گونه امور خارج از دسترس تجارب مشاع (درونی/ بیرونی) می باشد.
درمورد مشکل دوم، یعنی روش داوری نسبت به پدیدارهایی چون «وحی»، چهار احتمال پیش روی ماست:
۱٫ موضع تعلیق گرفتن و از هرگونه داوری طفره رفتن؛
۲٫ سعی بر دستیابی به تجاربی این گونه؛ مشروط بر آنکه چنین امری ممکن باشد؛
۳٫ از تمثیل و مدل سازی بهره گرفتن؛
۴٫ رجوع به واجدان چنین تجاربی، یعنی انبیا؛ و اتخاذ موضعی درون دینی به جای منظر برون دینی؛
کوشش ما در این مقاله ضمن توضیح معنای مدل، و تشریح مخاطرات معرفتی حاصل از به کارگیری مدل ها، تبیین این نکته است که تنها راه قابل اعتماد برای داوری درمورد امور تجربه گریزی چون وحی، روش چهارم می باشد.