مقاله عنوان فارسی: هنر دینی و هنرمند متعهد در اندیشه آیت اله مصباح (عنوان عربی: الفن الدینی الملتزم والفنان الملتزم فی فکر آیه الله مصباح (حفظه الله)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: هنر دینی و هنرمند متعهد در اندیشه آیت اله مصباح (عنوان عربی: الفن الدینی الملتزم والفنان الملتزم فی فکر آیه الله مصباح (حفظه الله))
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: زیبایی
مقاله هنر
مقاله کمال
مقاله ارزش
مقاله هنر دینی
مقاله هنر اسلامی
مقاله هنر متعهد
مقاله زیبایی شناسی
مقاله فلسفه هنر
مقاله محمدتقی مصباح (کلیدواژه عربی: الجمال
مقاله الفن
مقاله الکمال
مقاله المبدأ
مقاله الفن الدینی
مقاله الفن الإسلامی
مقاله الفن الملتزم
مقاله علم الجمال
مقاله فلسفه الثقافه
مقاله محمدتقی مصباح (حفظه الله))

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سربخشی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
زیبایی، به منزله یکی از ریشه دارترین خواست های فطری آدمی، و هنر، به منزله نمود عملی خواست زیبایی در ساحت حیات انسان، دو مقوله بسیار مهم اند که با دین، اخلاق و اغلب دیگر ساحت های زندگی آدمی پیوند هایی وثیق دارند. از همین روی، و با نظر به فراگیری روزافزون دامنه تاثیر هنر در زندگی فردی و اجتماعی انسان در روزگار ما، ضرورت پژوهش های بنیادی و کاربردی، به ویژه با نگاهی بومی و دینی در این زمینه دوچندان شده است. در این مقاله، که به بررسی اندیشه های آیت اله مصباح در باب هنر دینی و هنرمند متعهد اختصاص یافته، نخست به آرای ایشان در باب هنر و زیبایی و نسبت آن دو و نیز نسبت زیبایی و هنر با ارزش ها و نسبیت در هنر، اشاره می شود. سپس در باب «هنر دینی و هنر اسلامی»، عناصر قوام بخش هنر دینی و اسلامی بررسی می گردد. نماد و بیانگری در این هنرها گام بعدی این پژوهش است، و همچنین ویژگی های هنرمند متعهد، و پس از آن اولویت سنجی در حوزه هنر در نظام آموزشی دینی کاویده شده است.