مقاله عنوان فارسی: هندسه معرفتی ابن عربی در سه محور شریعت، شهود و عقل (عنوان عربی: الهندسه المعرفیه عند ابن عربی فی المحاور الثلاث: الشریعه، والشهود، والعقل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: هندسه معرفتی ابن عربی در سه محور شریعت، شهود و عقل (عنوان عربی: الهندسه المعرفیه عند ابن عربی فی المحاور الثلاث: الشریعه، والشهود، والعقل)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ابن عربی
مقاله هندسه معرفتی
مقاله منابع
مقاله ابزار
مقاله شریعت
مقاله شهود
مقاله عقل (کلیدواژه عربی: ابن عربی
مقاله الهندسه المعرفیه
مقاله المصادر
مقاله الأدوات
مقاله الشریعه
مقاله الشهود
مقاله العقل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مسائلی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تحلیل هندسه معرفتی ابن عربی، در محورهای متعددی از قبیل: تبیین نظریه تفسیر محی الدین، آرای عرفانی، آرای فلسفی، علوم قرانی، آرای فقهی، مبانی انسان شناسی و غیره کاربرد فراوان دارد. این تحقیق درصدد بررسی دیدگاه های معرفت شناسی ابن عربی در سه محور شریعت، شهود و عقل است. او شریعت را رکن رکین و ملاک صحت وسقم هر معرفتی می داند. از دیدگاه او کشف، یکی از منابع معرفتی است که در شرایط خاص و در محورهای متعدد مورد استفاده قرار می گیرد. در تبیین مبانی هستی شناسی، مبانی انسان شناسی، معانی حروف، کلمات و جملات قرانی می توان از کشف بهره برد. او از عقل به عنوان ابزار معرفتی در فهم آیات الهی و جهت درک مبانی هستی شناسی استفاده می کند؛ تا جایی که اگر عقل دارای مواد صحیح و صورت های صحیح ادراکی باشد و در مرز خویش یعنی ادراکات طور عقل باشد، قابل اعتماد است و در ماورای ادارکات طور عقل دارای اعتباری نیست.