مقاله عنوان فارسی: همبستگی اجتماعی در قرآن (عنوان عربی: التکافل الاجتماعی فی القرآن الکریم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: همبستگی اجتماعی در قرآن (عنوان عربی: التکافل الاجتماعی فی القرآن الکریم)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدوازه فارسی: قرآن کریم
مقاله همبستگی اجتماعی
مقاله همبستگی دینی
مقاله نظام حقوقی
مقاله تالیف قلوب
مقاله فطرت (کلیدواژه عربی: القرآن الکریم
مقاله التکافل الاجتماعی
مقاله التکافل الدینی
مقاله النظام الحقوقی
مقاله تألیف القلوب
مقاله الفطره)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسامی فاضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
شاید اولین بار دورکیم مفهوم همبستگی اجتماعی را وارد جامعه شناسی کرد. وی از درون تقسیم کار در نظام اجتماعی، مفهوم همبستگی اجتماعی را به دست آورد. دورکیم دستگاه مفهومی و تحلیلی خاصی را طراحی می کند که اضلاع چهارگانه آن عبارتند از: تقسیم کار اجتماعی، وجدان جمعی، همبستگی اجتماعی و حقوق.
از سوی دیگر، قرآن کریم ضمن پاسداشت همبستگی اجتماعی، نقطه عزیمت متفاوتی را برمی گزیند تا به جای دستگاهی لرزان بر بنیان های اعتباری، نظریه خود در این باره را بر شالوده های فطری و تکوینی استوار سازد. قرآن کریم، اصلی ترین عامل همبستگی را دین الهی قرار می دهد که ریشه آن فطری و تکوینی است. همچنین از مولفه های تکوینی و اجتماعی دیگری همچون روابط خانواده و خویشاوندی، نام می برد. هرچند هیچ یک از این عوامل اجتماعی نمی تواند در تراز اسلام و ایمان به خدای واحد قرار گیرد.
این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی، به واکاوی مفهوم همبستگی اجتماعی در قرآن می پردازد.