مقاله عنوان فارسی: نگرش کلی ابن رشد نسبت به ارسطو و ابن سینا (عنوان عربی: وجهه نظر ابن رشد الإجمالیه تجاه أرسطو و ابن سینا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در معارف عقلی از صفحه ۴۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نگرش کلی ابن رشد نسبت به ارسطو و ابن سینا (عنوان عربی: وجهه نظر ابن رشد الإجمالیه تجاه أرسطو و ابن سینا)
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ابن سینا
مقاله ابن رشد
مقاله ارسطو (کلیدواژه عربی: ابن سینا
مقاله ابن رشد
مقاله أرسطو)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انواری سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ابن رشد فهم ارسطو را منتهای درک بشر دانسته و تنها به شرح و تلخیص آرای او پرداخته است. در مقابل ابن سینا به تکمیل و نقد سخنان ارسطو روی آورده و دارای نوآوری هایی در فلسفه مشاء است. به همین دلیل ابن رشد در موارد بسیاری به ابن سینا خرده می گیرد که چرا از سخنان ارسطو فاصله گرفته است. در این مقاله با ذکر عبارات ابن سینا و ابن رشد، نحوه نگرش کلی آنها نسبت به ارسطو و آرای او نشان داده شده است و بر این اساس، نگرش ابن رشد نسبت به ابن سینا مورد بررسی قرار گرفته است.