مقاله عنوان فارسی: نگاه تربیتی به روابط عاطفی زوجین در آموزه های دینی (عنوان عربی: نظره تربویه إلی العلاقات العاطفیه بین الزوجین فی التعالیم الدینیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در تربیت اسلامی از صفحه ۷۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نگاه تربیتی به روابط عاطفی زوجین در آموزه های دینی (عنوان عربی: نظره تربویه إلی العلاقات العاطفیه بین الزوجین فی التعالیم الدینیه)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نگاه تربیتی
مقاله روابط همسران
مقاله توانمندی های عاطفی
مقاله نقش تربیتی
مقاله فطرت
مقاله آموزه های دینی (کلیدواژه عربی: النظره التربویه
مقاله العلاقات الزوجیه
مقاله القدرات العاطفیه
مقاله الدور التربوی
مقاله الفطره
مقاله التعالیم الدینیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقیهی علی نقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف مقاله تبیین نگاه تربیتی به روابط عاطفی همسران در آموزه های دینی است و روش پژوهش حاضر، توصیفی – تحلیلی می باشد. بر این اساس، برخی از آموزه های دینی در قلمرو توانمندی های زوجین در زمینه روابط عاطفی آنان، توصیف محتوایی شده و آثار تربیتی روابط عاطفی موثر میان همسران بررسی شده است. نتیجه بررسی ها گویای آن است که از جمله مهم ترین توانمندی های عاطفی همسران در سطح شناختی و نگرشی، مثبت نگری و حسن ظن و داشتن نگرشی نعمتی به وجود همسر و در سطح رفتاری و عملکردی، برخورد محبت آمیز با همسر و داشتن رابطه زناشویی مناسب و لذت بخش است. توانمندی های عاطفی بیان شده، در صورت شکوفا شدن می توانند تاثیرات عمیقی بر روابط عاطفی همسران داشته باشد و در نتیجه آثار تربیتی مثبتی از جمله خوش اخلاقی، قدرت کنترل خشم، پرهیز از مراء و جدال و تقویت رابطه با خدا و عشق به پروردگار را بر هر یک از آنها، بر جای بگذارد.