مقاله عنوان فارسی: نگاهی روان شناختی به «انسان کامل از دیدگاه قرآن» (عنوان عربی: رؤیه علم نفسیه إلی «الانسان الکامل فی القرآن») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۳۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نگاهی روان شناختی به «انسان کامل از دیدگاه قرآن» (عنوان عربی: رؤیه علم نفسیه إلی «الانسان الکامل فی القرآن»)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: انسان کامل
مقاله قرآن
مقاله روان شناسی
مقاله شناخت
مقاله رفتار
مقاله عاطفه (کلیدواژه عربی: الإنسان الکامل
مقاله القرآن
مقاله علم النفس
مقاله المعرفه
مقاله السلوک
مقاله العواطف)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری فر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش عبارت بود بر داشتن گامی در جهت ارائه یک تحلیل روان شناختی از «انسان کامل در قرآن» و به دنبال آن، پاسخگویی به این سوال که «چگونه می توان محتواهای قرآنی مربوط به انسان کامل را ساختاری روان شناختی داد؟». روش پژوهش عبارت بود از تحلیل مفهومی و نظری مفاهیم مربوط به «انسان کامل» با روش شناسی رایج در حوزه های علمیه و علوم اسلامی، این تحقیق با بررسی و تحلیل آیات قرآن در مورد انسان های برتر، فهرستی از معادل های انسان کامل را از قرآن استنباط نمود. آنگاه با التزام به مفاهیم آیات قرآن به قالب ریزی آن در مفاهیم اساسی دانش روان شناسی پرداخت.
براساس دستاوردهای این تحقیق که رویکردی میان رشته ای را تعقیب کرده، ویژگی های انسان کامل در چهار دسته شناختی، رفتاری، عاطفی و سه جنبه ای از قرآن را استخراج و در قالب چند مدل تصویری ارائه شده است.