مقاله عنوان فارسی: نگاهی به موضوع سیادت شیخ صفی الدین اردبیلی (عنوان عربی:نظره علی موضوع سیاده الشیخ صفی الدین الأردبیلی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۵۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نگاهی به موضوع سیادت شیخ صفی الدین اردبیلی (عنوان عربی:نظره علی موضوع سیاده الشیخ صفی الدین الأردبیلی)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شیخ صفی الدین
مقاله امام موسی کاظم (ع)
مقاله صفویان
مقاله سیادت و شاه اسماعیل (کلیدواژه عربی: الشیخ صفی الدین
مقاله الإمام موسی الکاظم علیه السلام
مقاله السیاده
مقاله الملک اسماعیل)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: باقری بیدهندی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
موضوع سیادت شیخ صفی الدین اردبیلی، جد اعلای پاشاهان صفوی، در مطالعه و بررسی حکومت صفوی بسیار مهم است. آیا شیخ صفی سید بود و ادعای سیادت فرزندان و فرزندزادگان وی، به ویژه زمانی که اسماعیل یکم حکومت و پادشاهی ایران را به دست گرفت و با دو قدرت اهل تسنن در غرب ایران (امپراتوری عثمانی) و در شرق ایران (دولت ازبکان) شروع شد و سران آن دو دولت بارها به سیادت صفویان تاختند، راست و واقعی است یا این نیز سیاسی کاری بوده و برای به دست آوردن حمایت ایرانیان شیعی در برابر تهاجم دو دولت سنی مذهب صورت گرفته است؟ این مقاله می کوشد پاسخی بر پایه تحقیق علمی–تاریخی مبتنی بر اسناد و یافته های گذشته نگاری تقدیم دارد.