مقاله عنوان فارسی: نگاهی به دیدگاه های سیاسی امام هادی (ع) (عنوان عربی: نظره علی الآراء السیاسیه للإمام علی الهادی (ع)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نگاهی به دیدگاه های سیاسی امام هادی (ع) (عنوان عربی: نظره علی الآراء السیاسیه للإمام علی الهادی (ع))
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امام هادی (ع)
مقاله اندیشه سیاسی
مقاله شیعه
مقاله حکومت
مقاله حاکمان
مقاله حق انتقاد (کلیدواژه عربی: الإمام الهادی (ع)
مقاله الفکر السیاسی
مقاله الشیعه
مقاله الحکومه
مقاله الحکام
مقاله حق النقد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیخانی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری شورستانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این مقاله، تبیین دیدگاه های سیاسی امام هادی (ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دوره امام هادی (ع) آن حضرت، مجالی برای ارائه دیدگاه های سیاسی در دوره امامت شان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی شده است که برخی از دیدگاه های ایشان از منظر سیاسی، مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. ابتدا به رویکرد کلان آن حضرت، نسبت به سیاست و حکومت از جمله نوع نگاه امام به قدرت و دنیا و همکاری با حکومت های ظالم اشاره شده و در ادامه نیز به ویژگی های بازیگران و نخبگان عرصه سیاست پرداخته شده است. سپس جایگاه مردم و وظایف و تکالیفی که متوجه ایشان است از منظر آن حضرت، مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از اندیشه سیاسی آن امام در بحث اوصاف بازیگران و نخبگان سیاسی به دست می آید اینکه آن حضرت، رعایت تقوای الهی، صداقت و یکرنگی با مردم، بردباری و تحمل، رعایت شایسته سالاری و تمهید بستر برای نقد را برای حاکمان و نخبگان عرصه سیاست، لازم و ضروری می دانند. در مقابل، مردم نیز باید اطاعت آگاهانه و به دور از تعصب از حاکمان، داشتن روحیه نصیحت و خیرخواهی و دانش و معرفت در فهم امور را پیشه خود سازند.