مقاله عنوان فارسی: نیشابور در قرن سوم و چهارم هجری (عنوان عربی: مدینه نیشابور فی القرنین الثالث والرابع الهجریین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نیشابور در قرن سوم و چهارم هجری (عنوان عربی: مدینه نیشابور فی القرنین الثالث والرابع الهجریین)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نیشابور
مقاله اهمیت سیاسی
مقاله اوضاع اقتصادی
مقاله مدارس
مقاله فرق مذهبی (کلیدواژه عربی: نیشابور
مقاله الأهمیه السیاسیه
مقاله الأوضاع الاقتصادیه
مقاله المدراس
مقاله الطوائف المذهبیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدری روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نیشابور، یکی از چهار تختگاه خراسان بزرگ، و از شهرهای قدیمی ایران زمین بوده و در سده های نخستین اسلامی نیز دارای اهمیت سیاسی و فرهنگی بوده است. اهمیت این شهر به حدی بود که برخی از دولت ها آن را به عنوان پایتخت حکومت خود برگزیدند. جایگاه علمی و سیاسی نیشابور و عبور امام رضا (ع) از این شهر و بیان حدیث سلسله الذهب بر اهمیت آن در تاریخ افزوده است. نیشابور در قرن اول و دوم اسلامی جایگاه مهمی دارد. اما اهمیت این شهر تاریخی در دو قرن سوم و چهارم هجری دو چندان است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است تا به اهمیت سیاسی نیشابور، وضع شهر نیشابور، مذهب، آداب و رسوم، زبان، کشاکش ها و درگیری ها، مدارس، اوضاع اقتصادی، و فرق مذهبی این شهر در قرن سوم و چهارم پرداخته شود.