مقاله عنوان فارسی: نوسازی تمدن اسلامی (عنوان عربی: إعاده تشیید الحضاره الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نوسازی تمدن اسلامی (عنوان عربی: إعاده تشیید الحضاره الإسلامیه)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فرهنگ
مقاله تمدن
مقاله نوسازی
مقاله اسلام
مقاله مسلمانان و تمدن اسلامی (کلیدواژه عربی: الثقافه
مقاله الحضاره
مقاله إعاده البناء
مقاله الإسلام
مقاله المسلمون
مقاله الحضاره الإسلامیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی محجوب حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
زاد و مرگ تمدن ها از جریان های مستمر تاریخ است. در طول تاریخ، تمدن های پرشماری متولد شده، رشد یافته و سرانجام به افول یا انحطاط رسیده اند. تمدن اسلامی نیز این مسیر را طی کرده و پس از چند قرن افول، در پی خیزشی دوباره است. اینکه آیا اسلام می تواند دوباره تمدن سازی کند یا خیر، از مسائل مناقشه انگیز عرصه فرهنگ و تمدن در عصر حاضر است. گروهی، داعیه نوسازی تمدن اسلامی و گسترش آن را در حال حاضر، گران، خیالی و نامتناسب با بضاعت ها و وضعیت بحرانی جوامع اسلامی می دانند. برخی نیز بازسازی تمدن اسلامی را بسته به شرایطی می دانند که در جهان اسلام به مرور در حال تحقق است. این نوشتار بر آن است که عوامل نوسازی تمدن اسلامی را بررسی کند.