مقاله عنوان فارسی: نهاد آموزشی مکتب در قیروان (قرن سوم) به روایت محمد بن سحنون (عنوان عربی: الکتاتیب فی القیروان (فی القرن الثالث) بروایه محمدبن سحنون) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در تربیت اسلامی از صفحه ۷۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نهاد آموزشی مکتب در قیروان (قرن سوم) به روایت محمد بن سحنون (عنوان عربی: الکتاتیب فی القیروان (فی القرن الثالث) بروایه محمدبن سحنون)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مکتب
مقاله قیروان
مقاله ابن سحنون
مقاله آداب المعلمین
مقاله اهداف
مقاله اصول
مقاله مواد درسی (کلیدواژه عربی: المکتب
مقاله القیروان
مقاله ابن سحنون
مقاله آداب المعلمین
مقاله الأهداف
مقاله الاصول
مقاله المواد الدراسیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن این جستار بنیادی – تاریخی، با روش توصیفی – تحلیلی به واکاوش مطالب کتاب آداب المعلمین پرداخته و معلوم داشته است در آن دوره و دیار، مکتب چه جایگاه آموزشی داشته و چگونه اداره می شده است و فضای آموزشی – تربیتی حاکم بر آن چه گونه بوده است و روح حاکم بر تعاملات عناصر انسانی آن با یکدیگر چه صبغه ای داشته است: فقهی، اخلاقی، یا عرفی. هم چنین از رهگذر این بازکاوی به شماری از مولفه های مهم فعالیت آموزشی مکتب یعنی اهداف، اصول، برنامه و مواد آموزشی، اشارت رفته و نشان داده شده است که مکتب چگونه اداره می شده و رفتار معلمان با شاگردان چگونه بوده و شاگردان و معلمان چه حقوق و تکالیفی داشته اند و معایب معلمان مکتب و رویکردشان به تنبیه شاگردان چه بوده است.