مقاله عنوان فارسی: نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه (عنوان عربی: صلاه المسافر فی الأماکن المقدسه الأربعه عند فقهاء الإمامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه از دیدگاه فقهای امامیه (عنوان عربی: صلاه المسافر فی الأماکن المقدسه الأربعه عند فقهاء الإمامیه)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مسافر
مقاله نماز
مقاله تقصیر
مقاله اتمام
مقاله اماکن تخییر
مقاله فقه امامیه (کلیدواژه عربی: المسافر
مقاله الصلاه
مقاله التقصیر
مقاله الإتمام
مقاله التخییر
مقاله الأمکنه
مقاله فقه الامامیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصدق صدقی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری سرداری اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
آنچه مسلم است حکم نماز مسافری که قصد ۱۰ روزه اقامت ندارد قصر است اما استثنائاتی در این مساله وجود دارد که از آن جمله است نماز خواندن در اماکن اربعه (مکه – مدینه – مسجد کوفه – حائر حسینی) که در این مورد مباحث استدلالی زیادی مطرح است و از آنجایی که اقوال فقهای شیعه در این باب مختلف است در این مقال اقوال مهم مورد بررسی قرار گرفته است. بی گمان منشاء اختلاف فتاوای فقها در این مورد اختلاف استنباط آنان از روایات و ادله وارده می باشد. در این بحث فقها عمدتا به سه گروه تقسیم می شوند: عده ای معتقد به قصر نماز هستند، گروهی قائل به اتمام نماز و گروه سوم قائل به تخییر با افضلیت اتمام صلاه در این اماکن هستند که پس از بررسی مستندات نظرات هر گروه اقدام به جمع بندی آنها شده است.