مقاله عنوان فارسی: نماد هفت در قرآن و مکاشفه یوحنا (عنوان عربی: رمز العدد «سبعه» فی القرآن الکریم و مکاشفه یوحنا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در معرفت ادیان از صفحه ۳۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نماد هفت در قرآن و مکاشفه یوحنا (عنوان عربی: رمز العدد «سبعه» فی القرآن الکریم و مکاشفه یوحنا)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نمادگرایی
مقاله هفت
مقاله قرآن
مقاله مکاشفه یوحنا (کلیدواژه عربی: الرمزیه
مقاله السبعه
مقاله القرآن الکریم
مقاله مکاشفه یوحنا)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: مفتاح احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در میان مفسران و متفکران مسلمان رویکرد پدیدار شناختی و نیز لیبرال به متن مقدس و دین، هرگز حضور نداشته است. به طور کلی، تحقیقات مفسران و اندیشمندان دینی در بستری درون دینی شکل گرفته است. از این رو، تفاسیر اسلامی کمتر به ریشه ها و معنای نمادین آیات قرآن پرداخته اند. مباحث اندک پیرامون معنای نمادین در قران می تواند دستمایه یک بررسی تطبیقی شود. در این مختصر، به بررسی معنای نمادین عدد هفت می پردازیم که بیشتر به معنای «کثرت» و «کمال» تفسیر شده بود.
درحالی که مفسران و دین پژوهان غربی از ریشه ها و علل ذکر «هفت» در مکاشفه مباحث مبسوطی ارائه کرده اند.مهم ترین رویکرد در میان مسیحیان و دین پژوهان، نمادین بودن عدد هفت در مکاشفه است که بیان آن یا به دلیل افاده کثرت است و یا از باب افاده تکامل.
این نوشتار درصدد بررسی وجود اصل نمادگرایی در قرآن و کتاب مقدس و بررسی تطبیقی معنای نمادین عدد هفت در قرآن و مکاشفه یوحنا برآمده است.