مقاله عنوان فارسی: نمادهای اجتماعی شیعه در عصرحضور (نمادهای زبانی) (عنوان عربی: الرموز الاجتماعیه للشیعه فی عصر المعصومین (ع) (الرموز اللغویه)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نمادهای اجتماعی شیعه در عصرحضور (نمادهای زبانی) (عنوان عربی: الرموز الاجتماعیه للشیعه فی عصر المعصومین (ع) (الرموز اللغویه))
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شیعه
مقاله نمادهای اجتماعی
مقاله نمادهای زبانی
مقاله علامت و شعار (کلیدواژه عربی: الشیعه
مقاله الرموز الاجتماعیه
مقاله الرموز اللغویه
مقاله العلامه
مقاله الشعار)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فیاضی محمدالانور
جناب آقای / سرکار خانم: جباری محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بررسی تاریخ اجتماعی پیروان یک مذهب، توجه همه جانبه به زندگی و نکته های ریز دخیل در فرایند شکل گیری تاریخ آنان، از جمله نمادهای اجتماعی را طلب می کند. نمادها از مولفه های تاثیرگذار در تاریخ اجتماعی است که از عوامل گوناگون تاثیر می پذیرد. بحث و مطالعه درباره تاریخ اجتماعی شیعیان نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. نوشتار حاضر به برخی نمادهای زبانی در تاریخ اجتماعی شیعیان در دوره حضور معصومان (ع)، اشاره می کند. در این نوشتار به مواردی از چگونگی عملکرد و رفتار شیعیان پرداخته شده که اختصاص به آنان داشته و از باورها و عقاید آنان حکایت دارد، به گونه ای که با مشاهده این رفتار می توان باور و عملکردهای شیعی را از غیر شیعی تشخیص داد.