مقاله عنوان فارسی: نقش پیش فرض در فهم متن از نظر علامه طباطبایی و گادامر (عنوان عربی: دور الافتراضات المسبقه فی فهم النص من وجهه نظر العلامه الطباطبائی و غادامر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه اندیشه نوین دینی از صفحه ۷۹ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقش پیش فرض در فهم متن از نظر علامه طباطبایی و گادامر (عنوان عربی: دور الافتراضات المسبقه فی فهم النص من وجهه نظر العلامه الطباطبائی و غادامر)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: متن
مقاله علامه طباطبایی
مقاله هرمنوتیک
مقاله پیش فرض
مقاله گادامر
مقاله تفسیر به رای (کلیدواژه عربی: النص
مقاله العلامهالطباطبائی
مقاله الهرمنوطیقیا
مقاله الافتراضات المسبقه
مقاله غادامر
مقاله التفسیر بالرأی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبیار سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: بیدهندی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذریه محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نقش و دخالت پیش داوری، انتظارات و ذهنیت مولف در فهم متن، از جمله ارکان هرمنوتیک فلسفی است. در قرن بیستم گادامر با ارائه نظریه خاص خود درمورد «مقوله فهم» به تبیین هرمنوتیک فلسفی پرداخت. وی معتقد است که هیچ فهمی بدون پیش داوری صورت نمی گیرد. همواره انتظارات، علائق و پیش داوری های مفسر در فهم متن دخیل اند؛ در نتیجه در تفکر وی دستیابی به معنایی نهایی وجود ندارد. آنچه می توان در مورد آن سخن گفت وجود فهم های متکثر و مختلف است، نه فهمی برتر و نهایی. علامه طباطبایی، فیلسوف و مفسر برجسته مسلمان، اگرچه در خصوص میزان دخالت پیش داوری ها و پیش دانسته ها در تفسیر، به صراحت اظهارنظر ننموده است، ولی بر اساس نتایج حاصله در این تحقیق، نوعی از پیش دانسته ها و پیش فرض ها (از جمله پیش فرض های قرانی و عقلانی) را در تفسیر لازم دانسته و از آن استفاده کرده است. آنچه در این پژوهش مد نظر است، نقد و بررسی آرا گادامر و علامه طباطبایی در خصوص میزان دخالت پیش داوری ها در فهم متن می باشد و همچنین تلاش شده است تا ارتباط و نزدیکی میان این دو دیدگاه در مورد استفاده از پیش دانسته ها تبیین گردد.