مقاله عنوان فارسی: نقش نماز در پالایش از رذائل مبتنی بر اخلاق فلسفی مسلمانان (عنوان عربی: بحث دور الصلاه فی تطهیر الانسان من الرذائل استنادا إلی الأخلاق الفلسفیه عند المسلمین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقش نماز در پالایش از رذائل مبتنی بر اخلاق فلسفی مسلمانان (عنوان عربی: بحث دور الصلاه فی تطهیر الانسان من الرذائل استنادا إلی الأخلاق الفلسفیه عند المسلمین)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: فضیلت
مقاله رذیلت
مقاله حد وسط
مقاله نماز
مقاله اخلاق فلسفی (کلیدواژه عربی: الصلاه
مقاله الفضیله
مقاله الرذیله
مقاله الحد الوسط
مقاله الأخلاق الإسلامیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی بی بی رحیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
فیلسوفان مسلمانی که بر اساس رویکرد فضیلت محور به مباحث اخلاقی پرداخته اند، فضیلت را بر اساس قاعده حد وسط قابل شناسایی می دانند که یک یا چند رذیلت متضاد در اطراف آن واقع می شود. بر اساس قاعده یادشده، نماز فضیلتی اخلاقی است که ذیل جنس عدالت قرار می گیرد. این عمل در بردارنده مجموعه ای از فضائل است که آراسته شدن به هر فضیلتی، پالایش از رذیلت متضاد با آن را در پی خواهد داشت. در این نوشتار، تبیینی از فضیلت بودن نماز ارائه می گردد و نحوه رذیلت زدایی آن بررسی می شود.