مقاله عنوان فارسی: نقش مذهب در کاهش وسواس (عنوان عربی: دور الدین فی تقلیل الوسواس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۲۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقش مذهب در کاهش وسواس (عنوان عربی: دور الدین فی تقلیل الوسواس)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اختلال وسواس
مقاله مذهب
مقاله درمان اسلامی (کلیدواژه عربی: اختلال الوسواس
مقاله الدین
مقاله العلاج الإسلامی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میکائیلی نیلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: کلهرنیاگلکار مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی نقش مذهب بر کاهش علائم اختلال وسواس می پردازد. برای انجام پژوهش حاضر طرح آزمایشی، پیش آزمون ‐ پس آزمون با گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور سی نفر از بیماران مبتلا به اختلال وسواس در شهر مشهد به صورت تصادفی در دسترس انتخاب و در دو گروه، آزمایش (پانزده نفر) و کنترل (پانزده نفر) جایگزین شدند. آزمودنی ها به وسیله پرسشنامه ییل براون در پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد دوازده جلسه درمان اسلامی برای گروه آزمایش انجام گرفت. جلسات درمانی یک بار در هفته و هر جلسه به مدت یک ساعت و در مجموع دوازده جلسه برگزار شد. تحلیل نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) نشان داد که درمان اسلامی در کاهش علائم اختلال وسواس موثر است.