مقاله عنوان فارسی: نقش قرینه مقابله در تفسیر قرآن (عنوان عربی: دور القرینه المقابله فی تفسیر القرآن) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در آموزه های قرآنی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقش قرینه مقابله در تفسیر قرآن (عنوان عربی: دور القرینه المقابله فی تفسیر القرآن)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قرینه
مقاله طباق
مقاله قرینه مقابله
مقاله تفسیر
مقاله مفردات قرآن
مقاله آیات الاحکام
مقاله قواعد تفسیر (کلیدواژه عربی: القرینه
مقاله الطباق
مقاله قرینه المقابله
مقاله التفسیر
مقاله آیات الأحکام)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرقانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای تعیین معنای واژگان یک سخن و فهم مراد گوینده، راه هایی وجود دارد که یکی از آنها توجه به قراین لفظی و غیر لفظی است که کلام را در بر گرفته است. در قرآن کریم نیز برای فهم معنای واژه ها و مراد خداوند همین مسیر پیموده می شود. یکی از این قراین، «قرینه مقابله» است که لفظی و پیوسته می باشد. مقاله حاضر به شناسای این و خاستگاه ادبی آن می پردازد و نمونه هایی لز بهره مندی از این شیوه در روایات را یاد می کند. سپس کارکرد های قرینه مقابله، را در تفسیر دنبال می کند . نقش آن را در فهم معنای واژه ها، فهم مصداق مراد، کشف بخش های محذوف کلام، فهم برخی نکات آیات الاحکام و نیز استخراج نکات ادبی و تفسیری به تصویر می کشد و برای هر کدام نمونه هایی بیان می کند.