مقاله عنوان فارسی: نقش فرایندهای خودشناختی و عوامل بزرگ شخصیت در فضایل اخلاقی (عنوان عربی: دور مراحل معرفه الذات والعوامل الأساسیه للشخصیه فی الفضائل الأخلاقیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در روان شناسی و دین از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقش فرایندهای خودشناختی و عوامل بزرگ شخصیت در فضایل اخلاقی (عنوان عربی: دور مراحل معرفه الذات والعوامل الأساسیه للشخصیه فی الفضائل الأخلاقیه)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شخصیت
مقاله خودشناسی انسجامی
مقاله خودمهارگری
مقاله فضیلت اخلاقی
مقاله روان شناسی مثبت نگر (کلیدواژه عربی: الشخصیه
مقاله معرفه النفس المنسجمه
مقاله السیطره علی النفس
مقاله الفضیله الأخلاقیه
مقاله علم النفس إیجابی الرؤیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبیک محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
هدف این پژوهش، بررسی نقش فرایندهای خودشناختی و پنج عامل بزرگ شخصیت در فضایل اخلاقی بود. ۳۱۵ دانشجو به این پرسش نامه ها پاسخ دادند: خزانه بین المللی گویه های شخصیت- پنج عامل بزرگ، مقیاس کوتاه خود مهارگری، مقیاس خودشناسی انسجامی، و پرسش نامه فضایل اخلاقی. نتایج پژوهش نشان داد که فضایل با پنج عامل بزرگ شخصیت (برون گردی، توافق، وظیفه شناسی، ثبات هیجانی و تجربه پذیری)، خودمهارگری و خودشناسی انسجامی همبستگی مثبت دارند. توافق و خودشناسی انسجامی، نیرومندترین همبسته های فضایل بودند و وظیفه شناسی ضعیف ترین آن. همچنین، نقش واسطه ای خودشناسی انسجامی در رابطه شخصیت با فضایل تایید شد، اما نقش واسطه ای خودمهارگری در این رابطه تایید نشد. این پژوهش نشان داد رابطه برخی رگه های شخصیت با فضایل اخلاقی قوی تر از رابطه سایر رگه های شخصیت است. نتایج این پژوهش از این دیدگاه حمایت کرد که خودشناسی نقش میانجی را میان شخصیت و فضایل اخلاقی ایفا می کند.