مقاله عنوان فارسی: نقش دولت شیعی سربداران خراسان در گسترش تشیع و تمدن اسلامی (عنوان عربی: دور دوله السربداریه الشیعیه فی خراسان فی توسیع رقعه التشیع و الحضاره الاسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۳۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقش دولت شیعی سربداران خراسان در گسترش تشیع و تمدن اسلامی (عنوان عربی: دور دوله السربداریه الشیعیه فی خراسان فی توسیع رقعه التشیع و الحضاره الاسلامیه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: سربداران
مقاله گسترش تشیع
مقاله گسترش تمدن
مقاله خراسان
مقاله دولت شیعی (کلیدواژه عربی: السربداریه
مقاله توسیع آفاق التشیع
مقاله تطویر الحضاره
مقاله خراسان
مقاله الحکومه الشیعیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهیزکاری سیدروح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بررسی فعالیت ها و اقدامات دولت ها و حکومت ها در گسترش یک دین یا مذهب و یا ایجاد و گسترش فرهنگ و تمدن، اهمیت فراوانی دارد. در این میان اهمیت دولت سربداران، از نخستین دولت های شیعی امامی در ایران، به لحاظ نوع دین و مذهب، مکان جغرافیایی، آرمان ها و انگیزه های شروع قیام، دو چندان می باشد، تا جایی که می توان ادعا نمود تشکیل دولت صفویه و تغییر مذهب در ایران، ریشه در دگرگونی های مذهبی و فرهنگی داشت که دولت سربداران در ایران به وجود آوردند. این نوشتار درصدد بررسی نقش این دولت در گسترش مذهب تشیع و تمدن اسلامی است و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه می رسد که این دولت با اقداماتی در حوزه فرهنگ و دانش، اعتقادات مذهبی، رفتار و رابطه حاکمان با مردم و عملکرد سیاسی، اقتصادی و عمرانی، به پایداری و گسترش مذهب تشیع در ایران و پیشرفت تمدنی در منطقه خراسان مدد رسانده است.