مقاله عنوان فارسی: نقش درختان در جذب، کنترل و کاهش آلودگی های صوتی «بر اساس تفسیر علمی آیه چهارم سوره منافقون» (عنوان عربی: دور الاشجار فی امتصاص التلوث الصوتی وضبطه وتقلیله وفقا للتفسیر العلمی للآیه الرابعه من سوره المنافقون) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات تفسیری از صفحه ۹۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقش درختان در جذب، کنترل و کاهش آلودگی های صوتی «بر اساس تفسیر علمی آیه چهارم سوره منافقون» (عنوان عربی: دور الاشجار فی امتصاص التلوث الصوتی وضبطه وتقلیله وفقا للتفسیر العلمی للآیه الرابعه من سوره المنافقون)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: آیه ۴ سوره منافقون
مقاله تفسیر علمی قرآن
مقاله اعجاز علمی قرآن
مقاله درختان
مقاله آلودگی صوتی (کلیدواژه عربی: الآیه ۴ من سوره المنافقون
مقاله تفسیر العلمی للقرآن
مقاله الإعجاز العلمی للقرآن
مقاله الأشجار
مقاله التلوث الصوتی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میری سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
اعجاز علمی قرآن یکی از وجوه اعجاز قرآن کریم است. قرآن کریم حاوی آیات ناظر به حقایق علمی است. حقایقی که پس از گذشت ۱۴ قرن از نزول قرآن با گسترش و پیشرفت دانش بشری و امکانات علمی به اثبات رسیده است. آیه ۴ سوره منافقان: «کانهم خشب مسنده یحسبون کل صیحه علیهم» از جمله آیاتی است که بر اساس یک گمانه، مورد تایید کشفیات مسلم علمی قرار گرفته است. از این رو احتمال اشاره این آیه به «قابلیت و نقش درختان در جذب، کنترل و کاهش آلودگی های صوتی» که امروزه به عنوان یک حقیقت علمی پذیرفته شده است، وجود دارد.