مقاله عنوان فارسی: نقش تاریخ نگاری و تاریخی نگری ابن ابی الحدید در بازیابی بستر تاریخی متن نهج البلاغه (عنوان عربی: دور تدوین التأریخ والرؤیه التأریخیه لابن أبی الحدید فی تحلیل الخلفیه التأریخیه لنص کتاب نهج البلاغه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در تاریخ در آینه پژوهش از صفحه ۴۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقش تاریخ نگاری و تاریخی نگری ابن ابی الحدید در بازیابی بستر تاریخی متن نهج البلاغه (عنوان عربی: دور تدوین التأریخ والرؤیه التأریخیه لابن أبی الحدید فی تحلیل الخلفیه التأریخیه لنص کتاب نهج البلاغه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امام علی (ع)
مقاله نهج البلاغه
مقاله ابن ابی الحدید
مقاله شرح نهج البلاغه
مقاله تاریخ نگاری
مقاله تاریخ نگری
مقاله نقد
مقاله تاریخ (کلیدواتژه عربی: الإمام علی (علیه السلام)
مقاله نهج البلاغه
مقاله ابن أبی الحدید
مقاله شرح نهج البلاغه
مقاله تدوین التأریخ
مقاله الرؤیه التأریخیه
مقاله النقد
مقاله التأریخ)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
ابن ابی الحدید معتزلی، مشهورترین شارح نهج البلاغه و کتاب او از برجسته ترین شرح های نهج البلاغه است. ویژگی مهم این کتاب در فهم صحیح کلام امام است، فهم صحیح نیز در گرو تاریخی نگری هر مولفه است که وی توجه خود را بدان معطوف ساخته تا کلام امام علی (ع) صحیح تبیین و تفسیر شود. توجه به جغرافیا و فضای سخن، بیان سبب صدور و اهتمام به یافتن تاریخ ایراد کلام امیرمومنان (ع) از مهم ترین ابزارهایی است که وی بدان نظر داشته تا سخن امام در جایگاه خویش خوش نشیند. ضمن آنکه نقد بر اساس سیاق کلام، نسب اشخاص، منقولات دیگران، اخبار مشهور و روایات تاریخی از جمله ابزارهایی است که ابن ابی الحدید توانسته در تاریخی نگری به اخبار مختلف به کارگیرد. البته تاثیرپذیری کلامی و برخوردهای فرقه گرایانه را می توان مهم ترین نقد شرح او دانست که از تعصب اعتقادی و عناد با مذهب شیعه نشئت می گیرد، چرا که برخی اوقات وی به سبب تعصب اعتزالی، تاریخی نگری را به کنار نهاده و فهم فرقه ای خویش را بر فهم صحیح، مقدم دانسته است.