مقاله عنوان فارسی: نقش اعراب خوزستان در دفاع سرزمینی (عنوان عربی: دور عرب خوزستان فی الدفاع البری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در آفاق امنیت از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقش اعراب خوزستان در دفاع سرزمینی (عنوان عربی: دور عرب خوزستان فی الدفاع البری)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: دفاع
مقاله دفاع سرزمینی
مقاله اعراب
مقاله خوزستان (کلیدواژه عربی: الدفاع
مقاله الدفاع البری
مقاله الجمهور
مقاله القوم
مقاله القومیه
مقاله قومیه عرب خوزستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیارپور علی
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی تاری تقی
جناب آقای / سرکار خانم: شامانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران موقعیتی راهبردی برای جمهوری اسلامی ایران دارد، که در موقعیت های مختلف تاریخی مورد طمع بیگانگان ای روشن از این نگاه در قرار گرفته است. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نمونه ای روشن از این نگاه عصر حاضر است.
با توجه به راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران که متکی بر مردم و بازدارندگی مردمی در دفاع از سرزمین است. اعراب خوزستان با توجه به عوامل همگرا از جمله پیوستگی تاریخی سرزمین خوزستان، مذهب تشیع، توسعه صنعتی، ارتباطات، جنگ تحمیلی، مشارکت سیاسی و زمینه های تاریخی دفاعی، خود را جزیی از هویت ملی جمهوری اسلامی ایران می دانند و نقشی برجسته در دفاع از سرزمین خوزستان بر خود قائل می باشند.