مقاله عنوان فارسی: نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح (عنوان عربی: دراسه فقهیه حول جواز شرط عدم الزواج الثانی ضمن عقد النکاح) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در آموزه های فقه مدنی از صفحه ۵۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقد و بررسی فقهی جواز شرط عدم ازدواج مجدد ضمن عقد نکاح (عنوان عربی: دراسه فقهیه حول جواز شرط عدم الزواج الثانی ضمن عقد النکاح)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: شرط ضمن عقد
مقاله عدم ازدواج مجدد
مقاله بطلان
مقاله صحت (کلیدواژه عربی: شرط ضمن العقد
مقاله عدم الزواج الثانی
مقاله البطلان
مقاله الصحه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حائری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: زبرجدی مشفق علی
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری بابوکانی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی: