مقاله عنوان فارسی: نقد و بررسی سه تقریر از واقعی بودن «باید اخلاقی» (عنوان عربی: بحث و نقد لثلاثه تقریرات حول واقعیه «الالزامات الأخلاقیه») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقد و بررسی سه تقریر از واقعی بودن «باید اخلاقی» (عنوان عربی: بحث و نقد لثلاثه تقریرات حول واقعیه «الالزامات الأخلاقیه»)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: باید اخلاقی
مقاله ضرورت بالغیر
مقاله ضرورت بالقیاس الی الغیر
مقاله الزامات نفسانی (کلیدواژه عربی: الإلزام الأخلاقی
مقاله الضروره بالغیر
مقاله الضروره بالقیاس الی الغیر
مقاله الإلزامات النفسانیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
پرهیز از نسبیت اخلاقی و فراهم کردن مقدمات تربیت اخلاقی یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان در حوزه اخلاق است. دو نظریه اعتباریات و واقع گرایی درمورد بایدهای اخلاقی، در میان اندیشمندان مسلمان مطرح است که هر یک به گونه ای درصدد است بر مساله نسبیت اخلاقی فایق آید. به نظر می رسد تلاش برای تبیین باید های اخلاقی و نشان دادن واقع نمایی آن راه حلی ساده تر و روشن تر برای رسیدن به مطلق گرایی در اخلاق است. در این راستا سه نظریه «ضرورت بالغیر»، «ضرورت بالقیاس الی الغیر» و «الزامات نفسانی» از سوی اندیشمندان معاصر بیان شده است. هدف ما در این نوشته پس از تبیین این دیدگاه ها آن است که مشخص کنیم مصداق و مطابق «باید» ها و «ضرورت» های اخلاقی چیست و مهم ترین نظریه های مطرح در این مساله کدام است؟ بدین منظور پس از تبیین سه نظریه مطرح و ارزیابی آن به این نتیجه دست یافتیم که اولا انتساب نظریه «ضرورت بالغیر» به دکتر حائری یزدی صحیح نیست و دوم آنکه «باید اخلاقی» حاکی از «ضرورت بالقیاسی» است که بین مطلوبیت فعل اخلاقی و مطلوبیت نتیجه آن وجود دارد.