مقاله عنوان فارسی: نقد و بررسی دیدگاه فخررازی مبنی بر استحاله منطقی تعریف (عنوان عربی: نقد و بحث وجهات نظر الفخر الرازی المبتنیه علی استحاله التعریف المنطقی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۴۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقد و بررسی دیدگاه فخررازی مبنی بر استحاله منطقی تعریف (عنوان عربی: نقد و بحث وجهات نظر الفخر الرازی المبتنیه علی استحاله التعریف المنطقی)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: بداهت
مقاله نظری
مقاله درجات معرفت
مقاله برده فراری (عبد آبق) افلاطون
مقاله تحصیل حاصل
مقاله مجهول مطلق (کلیدواژه عربی: البداهه
مقاله النظری
مقاله درجات المعرفه
مقاله العبد الآبق أفلاطون
مقاله تحصیل الحاصل
مقاله المجهول المطلق)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
تعریف، به ادعای منطق دانان، راهکاری برای اکتساب علوم نظری است. اما این راهکار از سوی بسیاری مورد نقد قرار گرفته است. از مهم ترین نقدها، نقد فخررازی است که می توان آن را نقد بر مبانی معرفت شناختی تعریف دانست. وی: اولا، مدعی است که چون تقسیم علم به بدیهی و نظری محال است، اکتساب نظری به وسیله بدیهی نیز محال است؛ ثانیا، تعریف حدی تحصیل حاصل است و تعریف رسمی به دنبال مجهول مطلق رفتن. بنابراین، تعریف حدی و رسمی محال است.
مقاله پیش رو می کوشد با توجه به درجات معرفت، به نقد نخست وی پاسخ گوید؛ همان گونه که ارزش و کارکرد علم بدیهی و نظری متفاوت است، راه های تحصیل هریک نیز متفاوت است. بنابراین، راهی نیست جز اینکه تقسیم علم به بدیهی و نظری را قبول و در پی آن، تحصیل هریک به شیوه خاصی را بپذیریم. پاسخ سخن دوم ایشان آن است که اگر به رابطه اجزا با کل توجه کنیم، چنانکه فخررازی خود، اعتراف دارد، در آن صورت، متوجه می شویم که تعریف حدی، تحصیل حاصل و تعریف رسمی، به دنبال مجهول مطلق رفتن نیست.