مقاله عنوان فارسی: نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه (عنوان عربی: نقد دراسه عن متع المرأه فی تولی القضاء من منظر فلسفه الفقه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از صفحه ۵۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه (عنوان عربی: نقد دراسه عن متع المرأه فی تولی القضاء من منظر فلسفه الفقه)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قضاوت زن
مقاله اجماع
مقاله نقصان عقل
مقاله اجتهاد (کلیدواژه عربی: تولی المرأه للقضاء
مقاله الإجماع
مقاله نقصان العقل
مقاله الاجتهاد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراسماعیلی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی: