مقاله عنوان فارسی: نقد نظریه معنویت گرایی منهای دین (عنوان عربی: نقد نظریه المعنویه بلا دین) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در کلام اسلامی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نقد نظریه معنویت گرایی منهای دین (عنوان عربی: نقد نظریه المعنویه بلا دین)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: معنویت
مقاله دین
مقاله عقلانیت
مقاله تعبد
مقاله ایمان
مقاله معرفت
مقاله شک (کلیدواژه عربی: المعنویه
مقاله الدین
مقاله العقلانیه
مقاله التعبد
مقاله الایمان
مقاله المعرفه
مقاله الشک)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: نصیریان صفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در معنویت گرایی منهای دین، آموزه های دین و مسائل اخلاقی آن چون ریشه در احساسات و ایمان دارند، اثبات پذیر نیستند، بنابراین به هیچ وجه قابلیت عقلانی شدن را ندارند. در مقابل آموزه های معنویت گرا چون ریشه در تجربه دارند، اثبات پذیرند و قابلیت عقلانی شدن را دارند. این رویکرد با این نگاه شکل گرفته که دینداری اگر تعبد نداشته باشد، دینداری نیست و معنویت اگر متعبدانه باشد، معنویت نیست. این نوع نگاه به معنویت و انحصار آن در تجربه، از یک سو قلمرو عقلانیت را تضییق کرده و از سوی دیگر تجربه های غیر عقلانی را نیز داخل در تعریف عقلانیت کرده است، که این نگاه جامع و مانع بودن تعریف عقلانیت را مخدوش خواهد نمود. علاوه اینکه این نگاه و طرز تلقی از معنویت، چون تحت تاثیر مبانی مدرنیته، از جمله شک گرایی و نسبیت گرایی در دین شکل گرفته است، به هیچ وجه ثبات اخلاقی و اعتقادی را بر نمی تابد. با تبیین درست عقلانیت، اخلاق دینی داخل در مقوله معنویت و اخلاقیات تجربی غیر مستند به عقل، خارج از این مقوله خواهند بود.