مقاله عنوان فارسی: نظریه قبض – ظهور: تبیینی شناختی برای فعال نمودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه (عنوان عربی: نظریه الخفاء والظهور؛ تبیین معرفی لتفعیل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی المجتمع) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در تربیت اسلامی از صفحه ۲۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نظریه قبض – ظهور: تبیینی شناختی برای فعال نمودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه (عنوان عربی: نظریه الخفاء والظهور؛ تبیین معرفی لتفعیل الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی المجتمع)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: امر به معروف
مقاله نهی از منکر
مقاله نظریه قبض و ظهور (کلیدواژه عربی: الأمر بالمعروف
مقاله النهی عن المنکر
مقاله نظریه الخفاء والظهور)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوی سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشاهده متن نشان دادن نقش و جایگاه کلیدی امر به معروف و نهی از منکر در پرتو پدیده مهم ظهور امام زمان (عج) و ایجاد انگیزه در جامعه دینی برای پرداختن مجدد به این مهم، دو هدف اصلی پژوهش حاضر است. مهم ترین وجه ممیزه پژوهش حاضر از تحقیقات پیشین، ارائه نظریه و مدلی برای قرار دادن امر به معروف و نهی از منکر در یک چارچوب دینی با توجه به برداشتی است که نویسنده از فلسفه دین و فلسفه تاریخ دریافت کرده است.
روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی با رویکردی توصیفی – تفسیری و با نگرشی تحلیلی – تطبیقی به منابع دینی و روان شناختی است.
در این مقاله ضمن توضیح ریشه های اعتقادی امر به معروف و نهی از منکر، مفاهیم کلیدی این نظریه که عبارتند از «قبض» (= شرایط کنونی) و «ظهور» (= شرایط مطلوب و آرمانی) و جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در انتقال از شرایط کنونی به شرایط آرمانی تبیین می گردند. در نهایت پیشنهادهای عملی برای فعال نمودن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ارائه می شود.