مقاله عنوان فارسی: نظریه امر الهی اصلاح شده با تقریر رابرت آدام (عنوان عربی: نظریه الأمر الإلهی المعدله بتقریر روبرت آدمز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در معرفت اخلاقی از صفحه ۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نظریه امر الهی اصلاح شده با تقریر رابرت آدام (عنوان عربی: نظریه الأمر الإلهی المعدله بتقریر روبرت آدمز)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نظریه امر الهی سنتی
مقاله نظریه امر الهی اصلاح شده
مقاله این همانی
مقاله الزام اخلاقی (کلیدواژه عربی: نظریه الأمر الإلهی التقلیدیه
مقاله نظریه الأمر الإلهی المعدله
مقاله الانسجام
مقاله الإنسجام الأخلاقی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفق نجیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نظریه امر الهی از نظریه های معروف فلسفه اخلاق است. این نظریه از دیرباز هجمه انتقادهای پرشماری بوده است. رابرت آدامز به دفاع از این نظریه پرداخته و تقریر جدیدی از آن عرضه کرده است. در حالی که روش مدافعان نظریه امر الهی سنتی روشی متافیزیکی است، روش آدامز در دفاع از آن روش سمانتیکی است. آدامز، برخلاف نظریه امر الهی سنتی، معتقد است که مفاهیم اخلاقی واقعیت عینی دارند. ازاین رو به امر الهی وابسته نیستند؛ اما الزامات اخلاقی وابسته به اوامر الهی اند. دلیل وی برای اثبات این مطلب، این همانی الزامات اخلاقی با اوامر الهی است. از دیدگاه این مقاله مهم ترین اشکال نظریه آدامز این است که با وجود پذیرفتن واقعیات عینی مفاهیم اخلاقی، الزامات اخلاقی را از آنها استنتاج شدنی نمی داند.