مقاله عنوان فارسی: نظریه اطاعت از حاکم جائر در فقه سیاسی اهل سنت (عنوان عربی: نظریه إطاعه الحاکم الجائر فی الفقه السیاسی لأهل السنه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نظریه اطاعت از حاکم جائر در فقه سیاسی اهل سنت (عنوان عربی: نظریه إطاعه الحاکم الجائر فی الفقه السیاسی لأهل السنه)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اطاعت
مقاله حاکم جائر
مقاله جهاد
مقاله عزل حاکم
مقاله اهل سنت
مقاله فقه سیاسی (کلیدواژه عربی: الإطاعه
مقاله الحاکم الجائر
مقاله عزل الحاکم
مقاله أهل السنه
مقاله الفقه السیاسی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرعلی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
نظریه اطاعت از حاکم جائر، تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی اجتماعی جوامع دارد؛ چرا که قبول یا رد این نظریه می تواند نتایج و پیامدهای متفاوتی بر فرآیند تحولات هر جامعه داشته باشد. در فقه سیاسی اهل سنت، اطاعت از حاکم جائر، امری ضروری شمرده شده است؛ گرچه نظریه های مخالفی نیز در میان فقهای اهل سنت وجود دارد، اما به دلایلی به مرور زمان این نظریه در صدر نظریه های دیگر قرار گرفته است. همین امر تا به امروز مانع شکل گیری انقلاب و مبارزات سیاسی در جوامع سنی مذهب شده است. اگر چه اخیرا حرکت ها و خیزشهایی در جوامع اسلامی اهل سنت آغاز شده است؛ اما این تحولات، ناشی از مبانی فقهی علمای اهل سنت نبوده است. این مقاله به دنبال آن است که ضمن بررسی آرای فقها و ادله آنها به بررسی ریشه های تاریخی این نظریه پرداخته و مسائل مترتب بر آن را مورد بررسی قرار دهد.