مقاله عنوان فارسی: نظام اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی از منظر واقع گرایی اخلاقی (عنوان عربی: بحث و تحلیل النظام الأخلاقی للخواجه نصیرالدین الطوسی من وجهه نظر الواقعیه الأخلاقیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نظام اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی از منظر واقع گرایی اخلاقی (عنوان عربی: بحث و تحلیل النظام الأخلاقی للخواجه نصیرالدین الطوسی من وجهه نظر الواقعیه الأخلاقیه)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: واقع گرایی اخلاقی
مقاله خواجه نصیرالدین طوسی
مقاله اخلاق فضیلت محور
مقاله اخلاق اسلامی (کلیدواژه عربی: واقعیه الأخلاقیه
مقاله الخواجه نصیرالدین الطوسی
مقاله فلسفه الأخلاق
مقاله الأخلاق الإسلامیه
مقاله الأخلاق القائمه علی الفضیله)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرف رهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در این پژوهش به مقوله واقع گرایی اخلاقی در تفکرات اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی پرداخته می شود. نظام اخلاقی خواجه نصیر، نظامی فضیلت گرا می باشد که مبتنی بر نفس شناسی شکل گرفته است. تحلیل کامل نفس شناسی خواجه نحوه شکل گیری فضائل اخلاقی و تشریح کامل نظام اخلاقی عناصر واقع گرایانه نظام اخلاقی وی مشخص کرده و بر این اساس به دیدگاه ایشان یعنی دیدگاه فضیلت گرا صحه خواهیم گذاشت.