مقاله عنوان فارسی: نشانه شناسی صبر بر معصیت با تکیه بر منابع اسلامی (عنوان عربی: معرفه علائم الصبر علی المعصیه حسب المصادر الإسلامیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در معرفت اخلاقی از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نشانه شناسی صبر بر معصیت با تکیه بر منابع اسلامی (عنوان عربی: معرفه علائم الصبر علی المعصیه حسب المصادر الإسلامیه)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: صبر
مقاله معصیت
مقاله نشانه شناسی صبر
مقاله مراتب صبر
مقاله روان شناسی صبر (کلیدواژه عربی: الصبر
مقاله المعصیه
مقاله علائم الصبر
مقاله مراتب الصبر
مقاله علم نفس الأخلاق)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این مقاله با استفاده از روش توصیفی کتابخانه ای و با تکیه بر منابع اسلامی، به شناسایی و طبقه بندی نشانه های صبر بر معصیت در چهار بعد شناختی، هیجانی، انگیزشی و رفتاری پرداخته است. ضمن بررسی نشانگان کلی صبر، به طور ویژه آن دسته از نشانه هایی که می توانند در موقعیت معصیت محقق شوند، شناسایی و تبیین شده اند. نتایج نشان داد که در بعد شناختی سه نشانه، در بعد هیجانی چهار نشانه، در بعد انگیزشی یک نشانه و در بعد رفتاری سه نشانه می تواند حاکی از ویژگی صبر بر معصیت باشند. در پایان مباحثی برای تشخیص ممدوح یا غیرممدوح بودن صبر و شناخت مراتب صبر، حد نصاب نشانه ها برای صدق ویژگی صبر بیان شده است.