مقاله عنوان فارسی: نشانه شناسی سروده «کلمات سبارتاکوس الاخیره» (عنوان عربی: قراءه سیمیولوجیه لقصیده «کلمات سبارتاکوس الأخیره») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در نقد ادب معاصر عربی از صفحه ۱۷۱ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نشانه شناسی سروده «کلمات سبارتاکوس الاخیره» (عنوان عربی: قراءه سیمیولوجیه لقصیده «کلمات سبارتاکوس الأخیره»)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نشانه شناسی
مقاله ا مل دنقل
مقاله اسپارتاکوس
مقاله دلالت (کلیدواژه عربی: السیمیولوجیه
مقاله أمل دنقل
مقاله سبارتاکوس
مقاله الدلاله)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی ایوکی علی
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: میرگلوی بیات نفیسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نشانه شناسی علمی است که به بررسی نشانه های زبانی می پردازد، این نشانه ها در حقیقت ترکیبی از دو بخش صوت آوایی (دال) و معنا (مدلول) می باشد، سطح نخستین، جانب بیرونی زبان را شکل می دهد و سطح دیگر، القاگر معنا و اندیشه ای است که زبان در بر دارد. جستار حاضر می کوشد تا سروده (کلمات سبارتاکوس الاخیره) امل دنقل شاعر معاصر مصر (۱۹۴۰-۱۹۸۳) را بر اساس اصول نشانه شناسی در دو محور افقی و عمودی نقد و تحلیل نماید.
چنین استنباط می شود که شاعر از رهگذر نقاب شخصیت اسپارتاکوس، انسان هایی را که زیر یوغ ستمگران مورد ظلم واقع شده اند به شورش و انقلاب و پایداری فرا می خواند. دیگر اینکه تضادی در تمام بخش های سروده جریان دارد، تناقضی بین آنچه که به تصویر می کشد و آنچه که در واقعیت مشاهده می نماید. گذشته از آن، متن شعری یاد شده از نظرگاه نشانه شناسی سرشار از دلالت ها و معانی گوناگونی است که می توان خوانش ها و تاویل های متعددی برای آن ارائه داد.