مقاله عنوان فارسی: نسبت های میان مفاهیم کلی (عنوان عربی: النسب بین المفاهیم الکلیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نسبت های میان مفاهیم کلی (عنوان عربی: النسب بین المفاهیم الکلیه)
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نسب اربع
مقاله نسبت های سیزده گانه
مقاله مفاهیم کلی (کلیدواژه عربی: النسب الأربعه
مقاله النسب الثلاثه عشر
مقاله المفاهیم الکلیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلیزاده محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
شناخت کامل نسبت های میان دو مفهوم کلی در منطق تعریف و منطق استدلال اهمیت فراوانی دارد. چرا که تعریف دقیق مفردات و حکم درست میان آنها، همچنین انتقال از یک یا چند حکم میان آنها به حکمی دیگر، فقط با شناخت کامل این نسبت ها امکان پذیر است.
برای دستیابی به این هدف، بحث و بررسی در سه زمینه لازم است:
۱-         نسبت های ممکن میان دو مفهوم کلی؛
۲-         رابطه «نسبت میان دو مفهوم کلی» با « نسبت میان دو نقیض آنها»؛
۳-         رابطه «نسبت میان دو مفهوم کلی» با «نسبت میان عین یکی و نقیض دیگری».
در این نوشتار، نسبت های میان مفاهیم کلی در سه زمینه یادشده در ضمن سیزده قانون بررسی و دستاوردهای هر کدام در منطق تعریف و منطق استدلال بیان شده است.