مقاله عنوان فارسی: نسبت صدور انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی از منظر امام خمینی (عنوان عربی: العلاقه بین تصدیر الثوره الاسلامیه والصحوه الاسلامیه من منظار الامام الخمینی (رض)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات انقلاب اسلامی از صفحه ۷۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نسبت صدور انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی از منظر امام خمینی (عنوان عربی: العلاقه بین تصدیر الثوره الاسلامیه والصحوه الاسلامیه من منظار الامام الخمینی (رض))
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه های فارسی: امام خمینی
مقاله انقلاب اسلامی
مقاله صدور انقلاب
مقاله بیداری اسلامی
مقاله الگو شدن (کلیدواژه عربی: الامام الخمینی
مقاله الثوره الاسلامیه
مقاله تصدیر الثوره
مقاله الصحوه الاسلامیه
مقاله النموذج الرائد)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی یوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از نظر امام خمینی، انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، یک تحول انسان شناختی و جامعه شناختی و مصداقی از بیداری اسلامی در مقابل استبداد و وابستگی بود و امکان یا امتناع وقوع این نوع تحول در جوامع اسلامی و جهان مستضعفان مساله تحقیق است. حال سوال این است که مکانیسم و راهبردهای صدور انقلاب و بیداری اسلامی از منظر امام خمینی کدامند؟ و عوامل امتناع و آفت های آن کدامند؟ یافته های تحقیق بر اساس مطالعه آثار امام خمینی، نشان می دهند که راهبرد های صدور انقلاب اسلامی با انگاره فرهنگی و دولت سرمشق، مهم ترین مکانیسم و سه تحول مثبت انسان شناختی، جامعه شناختی و رسانه ای، مهم ترین راهبردهای آن هستند و در مقابل عکس این سه تحول مثبت، عوامل امتناع خواهند بود و بر اساس قاعده عوامل محدثه یک پدیده، عوامل مبقیه و تداوم آن هستند، زوال آن، از زوال عوامل مبقیه ناشی می گردد. قرینه وقوع صدور انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی منطقه و جهان، حرکت های اسلامی در کشورهای اسلامی و حرکت های آزادی بخش در جهان مستضعفان است.