مقاله عنوان فارسی: نسبت ارزش های سازمانی و اخلاق سازمانی (عنوان عربی: العلاقه بین القیم الاداریه و الأخلاق الاداریه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه اخلاق از صفحه ۷۷ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نسبت ارزش های سازمانی و اخلاق سازمانی (عنوان عربی: العلاقه بین القیم الاداریه و الأخلاق الاداریه)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: ارزش های سازمانی
مقاله اخلاق سازمانی
مقاله تئوری نهادی
مقاله ممیزی اخلاقی (کلیدواژه عربی: القیم الإداریه
مقاله الأخلاق الإداریه
مقاله النظریه التأسیسه
مقاله المائز الأخلاقی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداری زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در این مقاله، رابطه میان دو مفهوم متداول در ادبیات امروزه مدیریت (ارزش های سازمانی و اخلاق سازمانی) بررسی شده است، مفاهیمی که گاه به جای یکدیگر به کار گرفته می شوند. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ویژگی ها، اشتراکات و افتراقات این دو مفهوم است. این پژوهش، از نوع تحلیل، اکتشافی و از حیث هدف کاربردی است. از حیث مصداقی، چهار نسبت میان این دو مفهوم متصور است که دو نسبت «تباین» و «تساوی» مردود و نسبت های «عموم و خصوص من وجه» و «عموم و خصوص مطلق» پذیرفتنی هستند. از حیث وجودی، اخلاق را می توان قرائت بسط یافته ارزش های سازمانی دانست. این بررسی نشان می دهد ارزش های سازمانی و اخلاق سازمانی در دامنه شمول و اثرگذاری، نقش و متولی ترویج و توسعه مشترک اند و در پایداری، نوع انتخاب و جهت رابطه از یکدیگر متمایز هستند.