مقاله عنوان فارسی: نابرابری اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم با تاکید بر تفسیر المیزان (عنوان عربی: عدم المساواه الاجتماعیه من وجهه نظر القرآن الکریم (علی أساس تفسیر المیزان)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: نابرابری اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم با تاکید بر تفسیر المیزان (عنوان عربی: عدم المساواه الاجتماعیه من وجهه نظر القرآن الکریم (علی أساس تفسیر المیزان))
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: قشربندی
مقاله نابرابری
مقاله تفاضل
مقاله کارکرد
مقاله ستیز
مقاله قدرت
مقاله منزلت
مقاله پایگاه (کلیدواژه عربی: الطبقیه
مقاله عدم المساواه
مقاله التفاضل
مقاله الوظیفیه
مقاله الاجتناب
مقاله القدره
مقاله المنزله
مقاله القاعده الأساسیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلستانی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: شرف الدین سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
یکی از واقعیت های اجتماعی ریشه دار، مشهود و اجتناب ناپذیر هر جامعه، قشربندی و نابرابری است. جامعه شناسان در تبیین این موضوع دیدگاه های مختلفی ارائه کرده اند که عمدتا به دو نظریه کلان، موسوم به تضادگرایی و کارکرد گرایی ارجاع دارند. این نوشتار درصدد است که با روشی توصیفی و تحلیلی مواضع کلی قرآن کریم را در این باره با محوریت تفسیر المیزان و دیدگاه های علامه طباطبائی بحث و بررسی کند.
رویکرد انتقادی به برخی دیدگاه های مطرح جامعه شناختی و ارزیابی آنها بر پایه آموزه های قرآنی، بخشی از نتایج این مطالعه است.