مقاله عنوان فارسی: موج سوم مدرنیته و دو روایت روشنفکری رضا داوری اردکانی عبدالکریم سروش بعد از انقلاب اسلامی (عنوان عربی: الموجه الثالثه للحداثه و قراءتان عن التنویر بعد الثوره الاسلامیه: رضا داوری اردکانی و عبدالکریم سروش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات انقلاب اسلامی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: موج سوم مدرنیته و دو روایت روشنفکری رضا داوری اردکانی عبدالکریم سروش بعد از انقلاب اسلامی (عنوان عربی: الموجه الثالثه للحداثه و قراءتان عن التنویر بعد الثوره الاسلامیه: رضا داوری اردکانی و عبدالکریم سروش)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: نظریه سه موج مدرنیته
مقاله روشنفکران ایرانی
مقاله موج سوم مدرنیته
مقاله انقلاب اسلامی (کلیدواژه عربی: نظریه الامواج الثلاثه للحداثه
مقاله التنویریون (المثقفون) الایرانیون
مقاله الموجه الثالثه للحداثه
مقاله الثوره الاسلامیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسینی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی پور آسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
در این مقاله به ارتباط موج سوم مدرنیته که برگرفته از نظریه انتقادی لئو اشترواس از مدرنیته است و گفتمان روشنفکری پس از انقلاب اسلامی توجه شده است. روشنفکران بعد از انقلاب اسلامی در مواجهه با موج سوم مدرنیته روایت های خاصی ارائه داده اند که دو روایت روشنفکری رضا داوری اردکانی و عبدالکریم سروش به عنوان نمایندگان برجسته موج سوم روشنفکری در ایران از منظر انتقادی بررسی شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فضای روشنفکری تحت تاثیر جدال میان این دو روایت برجسته قرار گرفته است. در حالی که اولی بحران متافیزیکی غرب را افشا می کند، دومی همچنان سر در گرو تعلقات موج اول روشنفکری چه در غرب و چه در شرق با ابزار موج سوم «پسامدرنیزم» داشته و تقابلی آشکار با گفتمان امام خمینی و انقلاب اسلامی دارد.