مقاله عنوان فارسی: مهدویت و آینده پژوهی (عنوان عربی: المهدویه والدراسات المستقبلیه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در انتظار موعود از صفحه ۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مهدویت و آینده پژوهی (عنوان عربی: المهدویه والدراسات المستقبلیه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: آینده
مقاله آینده مطلوب
مقاله آینده نگری
مقاله آینده پژوهی
مقاله مهدویت
مقاله مهدویت پژوهی
مقاله انتظار (کلیدواژه عربی: المستقبل
مقاله المستقبل المطلوب
مقاله التبصر
مقاله الدراسات المستقبلیه
مقاله المهدویه
مقاله الدراسات المهدویه
مقاله الإنتظار)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکری زواردهی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخی ساردو رضوانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
موضوع مورد بررسی در این پژوهش، «مهدویت و آینده پژوهی» است که به بررسی مفهوم مهدویت و آینده پژوهی و روابط موجود میان آن دو و نیز کارکردهای هر یک پرداخته است. از آن جا که آینده پژوهی به شناخت یا مطالعه آینده های ممکن و مطلوب جامعه می پردازد، می توان بر اساس شناخت گذشته و شرایط کنونی، آینده های ممکن و محتمل جامعه را تخمین زد. این بحث در جوامع اسلامی از جایگاه خاصی برخوردار است؛ زیرا از منظر دینی، آینده سازی در ظهور امام منتظر (عج) پاسخی روشن و جامع به پرسش های فطری و بنیادین بشر در خصوص زندگی مطلوب و آرمانی آینده است. با وجود برخی تفاوت ها که در پیش فرض ها، مساله ها و غایات، میان آینده پژوهی و مهدویت پژوهی است، تشابهات موجود میان آن دو، نسبتی تفصیلی را موجب گشته که امکان تعامل متقابل و تنگاتنگی را با حفظ استقلال معرفتی و روشی آن ها فراهم می آورد.