مقاله عنوان فارسی: مهدویت؛ فرجام تنازع حق و باطل (عنوان عربی: المهدویه خاتمیه نزاع الحق والباطل) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در انتظار موعود از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مهدویت؛ فرجام تنازع حق و باطل (عنوان عربی: المهدویه خاتمیه نزاع الحق والباطل)
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: مهدویت
مقاله حق
مقاله باطل
مقاله تاریخ ادواری
مقاله تاریخ خطی
مقاله تنازع حق و باطل
مقاله آینده نگری مثبت
مقاله آینده نگری منفی (کلیدواژه عربی: المهدویه
مقاله الحق
مقاله الباطل
مقاله التاریخ الإدواری
مقاله التاریخ الخطی
مقاله نزاع الحق والباطل
مقاله النظره المستقبیله الإیجابیه
مقاله النظره المستقبیله السلبیه
مقاله هدف التاریخ
مقاله التکامل التاریخی
مقاله الإنحطاط التاریخی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهی نژاد حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
از جمله موضوعات مهم مهدویت که در قالب «مبانی مهدویت» قرار می گیرد، بحث «تنازع حق و باطل» است. نوشتار پیش رو با عنوان «مهدویت؛ فرجام تنازع حق و باطل»؛ به این موضوع اختصاص داشته و با بیان مقدمه ای به تبیین تنازع حق و باطل و کیفیت تعامل مهدویت با آن، پرداخته است. بعد از مقدمه، نظریه و دیدگاه سه گانه ای در موضوع تنازع حق و باطل به میان آمده است. بر اساس نظریه اول که به عنوان «نظریه تکاملی تاریخ و پیروزی حق»؛ مطرح است؛ خوش فرجامی بشر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با دلایل عقلی و نقلی، همراه با نظریات و اقوال اندیشمندان و فلاسفه، تقریر و تثبیت شده است.
نظریه دوم که «نظریه ادواری تاریخ با میدان داری باطل» است؛ به ادواری و دوری بودن تاریخ نظر داده است. بر اساس این نظریه، تاریخ به مثابه موجودی زنده دارای مراحل کودکی، جوانی، پیری و مرگ می باشد و پایه اثباتی و چاشنی این نظریه، ظهور و سقوط تمدن ها است که مورد استناد صاحبان این نظریه قرار گرفته است. نظریه سوم که «نظریه برچیدگی تاریخ و اضمحلال نسل بشر» عنوان می گیرد؛ با نگرش افراطی، اضمحلال نسل بشر را مطرح می کند و انسان را نسبت به آینده و فرجام تاریخ مأیوس و سرخورده کرده و به طور کلی آینده و فرجام تاریخ بشر را از اساس نفی می کند. بعد از طرح دیدگاه های سه گانه و تبیین دلایل و مستندات آن ها، به اصالت دیدگاه اول پرداخته، و منجی گرایی و مهدویت به عنوان غایت سیر اجتماعی بشر و نیز به عنوان نماد خوش فرجامی تاریخ با رویکرد دینی مطرح می شود. و در نهایت مقاله به ذکر خلاصه و نتیجه به پایان می رسد.