مقاله عنوان فارسی: منطق موجهات خونجی و گزاره های موجهه همیشه صادق نزد او (عنوان عربی: منطق موجهات الخونجی والقضایا الموجهه الدائمه الصدق عنده) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در معارف عقلی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: منطق موجهات خونجی و گزاره های موجهه همیشه صادق نزد او (عنوان عربی: منطق موجهات الخونجی والقضایا الموجهه الدائمه الصدق عنده)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: همیشه صادق
مقاله منطق موجهات
مقاله استلزام
مقاله خونجی
مقاله استنتاج اتفاقی
مقاله استنتاج لزومی (کلیدواژه عربی: الصدق الدائم
مقاله منطق الموجهات
مقاله الاستلزام
مقاله الخونجی
مقاله الاستنتاج الإتفاقی
مقاله الإستنتاج اللزومی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاعدی فرد ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
همیشه صادق دانستن پنج گزاره موجهه توسط خونجی و همیشه صادق نبودن این گزاره ها در هیچ یک از سیستم های منطق موجهات، ذهن ما را به این رهنمون می سازد که منطق موجهات خونجی با دیگر سیستم های منطق موجهات، تفاوت دارد. در این مقاله، سیستم منطق موجهات خونجی را معرفی کرده و به بیان شباهت و تفاوت آن با دیگر سیستم های منطق موجهات پرداخته ایم.