مقاله عنوان فارسی: مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه بر اساس عالم مثال (عنوان عربی: علاقه الأخلاق والسیاسه فی الحکمه المتعالیه علی اساس عالم المثال) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سیاست متعالیه از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه بر اساس عالم مثال (عنوان عربی: علاقه الأخلاق والسیاسه فی الحکمه المتعالیه علی اساس عالم المثال)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: اخلاق و سیاست
مقاله عالم مثال
مقاله حکمت متعالیه (کلیدواژه عربی: الأخلاق والسیاسه
مقاله عالم المثال
مقاله الحکمه المتعالیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیخا نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
بررسی چگونگی ارتباط میان و اخلاق و سیاست وظیفه اصلی مقاله حاضر است. این امر بر اساسی یکی از ظرفیت های موجود در حکمت متعالیه یعنی عالم مثال صورت می گیرد. عالم مثال در حد واسط عالم محسوس و معقول قرار دارد و خاص موجوداتی است که ابعاد مادی و روحانی دارند. تبیین تئوریک عالم مثال که در حکمت متعالیه تحقق یافته توانسته است نفی دوگانگی اخلاق و سیاست، چگونگی فروکاهش اخلاق در جوامع سکولار، ارتقای سیاست در اسلام، قدرت گیری شریعت و پیوند اخلاق و سیاست را تبیین نماید.