مقاله عنوان فارسی: منابع سازنده فرهنگ منطقه حجاز پیش از بعثت (قبیله و دین) (عنوان عربی: المصادر المؤثره فی ثقافه منطقه الحجاز قبل البعثه (القبیله والدین)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۲۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: منابع سازنده فرهنگ منطقه حجاز پیش از بعثت (قبیله و دین) (عنوان عربی: المصادر المؤثره فی ثقافه منطقه الحجاز قبل البعثه (القبیله والدین))
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: منابع سازنده فرهنگ
مقاله منطقه حجاز
مقاله عصر پیش از بعثت
مقاله قبیله
مقاله دین (کلیدواژه عربی: المصادر المؤثره علی نشوء الثقافه
مقاله منطقه الحجاز
مقاله عصر ما قبل البعثه
مقاله القبیله
مقاله الدین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهیزکار غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این پژوهش در پی شناخت وضعیت فرهنگی منطقه حجاز پیش از بعثت پیامبر(ص) با توجه به شناخت منابع سازنده آن است. راهبرد روش شناختی برای دستیابی به منابع، مراجعه به آثار مورخان و شناسایی منابع اثر گذار بر فرهنگ پیش از بعثت است؛ سپس به تحلیل مفهومی یا کارکردی این منابع با توجه به اسناد تاریخی موجود می پردازیم تا به سازوکار عمل این منابع دست یابیم. حاصل این پژوهش دستیابی به چند منبع مهم و موثر در ساخت فرهنگ پیش از بعثت است. در این نوشتار دو مورد از آن، یعنی قبیله و دین و نقش آنها در ساخت فرهنگ منطقه حجاز بحث و بررسی می شود.