مقاله عنوان فارسی: منابع سازنده فرهنگ منطقه حجاز پیش از بعثت (طبیعت و ارتباطات میان فرهنگی) (عنوان عربی: المصادر الثقافیه البناءه لمنطقه الحجاز قبل البعثه (الطبیعه والارتباطات الثقافیه)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در معرفت فرهنگی اجتماعی از صفحه ۷۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: منابع سازنده فرهنگ منطقه حجاز پیش از بعثت (طبیعت و ارتباطات میان فرهنگی) (عنوان عربی: المصادر الثقافیه البناءه لمنطقه الحجاز قبل البعثه (الطبیعه والارتباطات الثقافیه))
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: منابع سازنده فرهنگ
مقاله منطقه حجاز
مقاله عصر پیش از بعثت
مقاله طبیعت
مقاله ارتباطات میان فرهنگی (کلیدواژه عربی: المصادر البناءه فی الثقافه
مقاله منطقه الحجاز
مقاله عصر ما قبل البعثه
مقاله الطبیعه
مقاله العلاقات الثقافیه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهیزکار غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسی:
این پژوهش درپی شناخت وضعیت فرهنگی منطقه حجاز پیش از بعثت پیامبر (ص) از زاویه شناخت منابع سازنده آن است. راهبرد روش شناختی برای دستیابی به منابع، مراجعه به آثار مورخان و شناسایی منابع اثرگذار بر فرهنگ پیش از بعثت و سپس تحلیل مفهومی یا کارکردی این منابع با توجه به اسناد تاریخی موجود برای دستیابی به سازوکار عمل این منابع است. حاصل این پژوهش دستیابی به چند منبع مهم و موثر در ساخت فرهنگ پیش از بعثت است. دو مورد آن، یعنی طبیعت و ارتباطات میان فرهنگی و نقشی که در ساخت فرهنگ منطقه حجاز ایفا کرده اند، در این مقاله محور بحث قرار می گیرد.