مقاله عنوان فارسی: منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو (عنوان عربی: مصادر الدوافع الأخلاقیه؛ مقارنه بین رأی العلامه الطباطبائی و مازلو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات اسلام و روانشناسی از صفحه ۷۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: عنوان فارسی: منابع انگیزش اخلاقی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و مازلو (عنوان عربی: مصادر الدوافع الأخلاقیه؛ مقارنه بین رأی العلامه الطباطبائی و مازلو)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلیدواژه فارسی: انگیزش
مقاله منبع انگیزش
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق اسلامی
مقاله روان شناسی اخلاق
مقاله علامه طباطبایی
مقاله مازلو (کلیدواژه عربی: الدوافع
مقاله مصدر الدوافع
مقاله الأخلاق
مقاله الأخلاق الإسلامیه
مقاله علم نفس الأخلاق
مقاله العلامه الطباطبائی
مقاله مازلو)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش که با هدف بررسی منابع انگیزش از دیدگاه علامه طباطبایی و آبراهام مازلو و مقایسه آن دو دیدگاه انجام شد به دنبال پاسخگویی به این سوال بود که: منبع انگیزشی رفتار اخلاقی انسان ها چیست؟
روش این پژوهش تحلیل عقلی و نظری متون دینی و روان شناختی است. این پژوهش از یک سو، دارای رویکردی میان رشته ای بین اخلاق و روان شناسی و از سوی دیگر پژوهشی علمی – دینی است.
براساس بعضی از دستاوردهای این پژوهش، علامه طباطبایی سه نظریه «اخلاق یونانی»، «اخلاق دینی» و «اخلاق قرآنی» را به ترتیب با سه منبع انگیزشی «تحسین اجتماعی»، «ثواب اخروی» و «محبت مبتنی بر توحید» مورد تاکید قرار می دهد. مازلو نیز بر دیدگاه «اخلاق مبتنی بر نیاز و فطرت» تاکید کرده است. بین دیدگاه علامه طباطبایی و آبراهام مازلو پنج وجه تشابه و چهار وجه تفاوت کشف شد.